Θερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα πάνελ και πετσετοκρεμάστρες μπάνιου De Longhi , IMAS κ.α.